O konferencji

  

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2024 
Operacyjne i strategiczne konsekwencje i prognozy zarządcze cyfryzacji procesów biznesowych 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 28 - 29 listopada 2024 r. 

 

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki oraz zaproszonych praktyków specjalizujących się w zastosowaniach informatyki w szeroko pojętym świecie biznesu i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań nad wykorzystaniem technologii informatycznych do wspomagania zarządzania w organizacjach oraz transformacją cyfrową w gospodarce i społeczeństwie. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

 

W 2024 r. X Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu jest organizowana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Analiz Ekonomicznych przez:

 

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) SGH

oraz

AI Lab - Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych SGH

we współpracy z:

 

  • Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii KAE SGH,
  • Zakładem Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych Instytutu Statystyki i Demografii KAE SGH,
  • Zakładem Algorytmów i Zastosowań Instytutu Ekonomii Matematycznej KAE SGH,
  • Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Katedrą Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Katedrą Systemów Informacyjnych i Logistyki, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Katedrą Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Katedrą Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • Katedrą Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym 

JM Rektora SGH w Warszawie dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH